elcon_2014.jpgCafe_Kraes.jpghavne_bageren.PNGkvickly.PNGlouis_nielsen.jpganemone_blomster.PNG3f.PNGdjurslands_bank.PNGgrenaa_bilcenter.PNGgrefta.PNGAVX-logo.pngherluf.PNGalu_comp.PNG

 

1. Preben Vand valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning
Det er behov for at bestyrelsen og diverse udvalg meget snart bliver fyldt op. Der er alt for mange opgaver, der hænger på for få hænder. Det vil være godt med yngre kræfter, med nye ideer.
Der var stor ros til såvel Ungdoms- og Seniorudvalget, der trods meget sparsom bemanding , er lykkedes med at løste de nødvendige opgaver på bedste vis.
Ligeledes fik klubbens dygtige trænere mange positive ord med på vejen.
Også opgaverne med sponsorer, materialer og bemanding til arrangementer er blevet løftet på fornem vis.
Der er dog også mange udfordringer. De manglende hænder er nævnt(1), men dertil kommer problemet med at få inddrevet kontingent(2). Det er tilsyneladende, for nogle, ikke en selvfølge, at kontingent betales, når man er medlem af en forening. Endelig er der fald i medlemstallet (3) pga. den store konkurrence fra fitness og lign.
De gode oplevelser er heldigvis i overtal. Håndbolddagen med Viden Djurs, diverse samarbejder med gode partnere og havnejubilæet var nogle af dem, der blev omtalt.
Herefter var der en rigtig god debat ud fra beretningen. Et af de store temaer var, hvordan det kan organiseres så flere kan overskue at give en hånd med.
Der blev fremført mange ideer til, hvordan der kan skabes mere klubliv for medlemmerne.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Regnskab for 2013
God indtjening ved diverse arrangementer betyder at vi har overskud med ud af året.
Store (og unødvendige) udgifter har været bøder for røde kort, og betaling for flytning af kampe.
Der skal i næste sæson strammes op, så alle bliver mere opmærksomme på, hvordan denne udgiftkonto kan minimeres, og føler ansvar for at det sker.
4. Fastlæggelse af kontingent for kommende sæson.
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på nuværende niveau.
5. Budget
Der er ikke indkommet ønsker fra hverken senior- eller ungdomshold om, hvilke midler de evt. må ønske næste sæson. Der er derfor ikke udarbejdet budget.
Hvis ikke der fremkommer specifikke ønsker, bliver budgettet fra 2013 blot fremskrevet.
6. Valg
DET LYKKEDES IKKE AT FÅ VALGT HVERKEN FORMAND ELLER NÆSTFORMAND.
Henning Skov Meisler har stillet sig til rådighed som ny kasserer.
I den konkrete situation blev det besluttet at afslutte mødet for at indkalde til et nyt
TIRSDAG D. 29.4 KL. 19
BESTYRELSEN SKAL FYLDES OP TIL DETTE MØDE, HVIS FORENINGEN SKAL HAVE EN FREMTID.
På næste møde vil der, ud over VALGENE, blive fremført nogle forslag til vedtægtsændringer,
Oversigten over, hvilke OPGAVER DER SKAL LØFTES for at foreningen kan fungere, OG HVAD OPGAVERNE OMFATTER, er rundsendt til samtlige medlemmer samt lagt på foreningens hjemmeside.

Grenaa IF Håndbold bruger cookies . Læs mere om cookies